Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

11:37
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaparamour paramour
11:36
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaparamour paramour
11:36
11:36
11:36
11:33
11:32
11:31
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
11:31
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
11:30
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
11:30
4108 225a 400

June 08 2019

09:58
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viaveronica-o veronica-o
09:58
5493 3445 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
09:56
0494 ded9 400
Reposted fromteijakool teijakool viabeltane beltane
09:56
4535 68c4 400
Reposted fromcroiea croiea viawonderwall wonderwall
09:54
09:53
Człowiek się nie zmienia, tylko uczy się żyć z samym sobą. To jest najtrudniejsze.
— 'Ta książka zmieni twoje życie'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viawonderwall wonderwall
09:52
1867 3ade 400
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaPoranny Poranny
09:52
- Uważaj na siebie - radzę jej szczerze, z całego serca. Nie chcę, aby ktokolwiek ją zadeptał. Niech ona depcze. Niech idzie.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
09:51
0358 58cd 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl