Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

23:52
6034 1dcb 400
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaftmo ftmo
23:47
2106 6856
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaszydera szydera
23:47
0959 d4f0 400
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaszydera szydera
23:44

Kobieta cały czas testuje mężczyznę z którym jest, z którym umówiła się na chwilę, a nawet takiego, którego nie chce, ale chce spróbować czy on się skusi i da się nagiąć i będzie tańczyć tak, jak ona zagra, w hołdzie lennym złożonym jej kobiecości. Zresztą nie zawsze robi to świadomie.

Kobieta nie porozumiewa się słowem, konkretem, cyfrą. Ona powie coś, czego nie myśli, po to, aby sprawdzić czy reakcja, którą usłyszy jest taka, jaką chce usłyszeć. Albo po to, aby wzbudzić określone emocje.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
23:39
Mężczyźni najsurowiej oceniają kobiety, których nie mogą mieć. A kobiety mężczyzn, których miały.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
23:38
3799 e25f 400
Reposted fromKubraT KubraT viagoszko goszko
23:30
23:29
and you are home
23:28
23:27
6520 31be 400
- od dzisiaj zaczynam. 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viabesideyou besideyou
23:24
9493 c47f 400
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabesideyou besideyou

February 16 2017

18:38
5977 cd98 400
Reposted fromlaters laters vianattaly nattaly
18:38
5974 61b1 400
Reposted fromlaters laters vianattaly nattaly
18:36
3656 8473 400
Reposted fromdelain delain viazapachsiana zapachsiana
18:36
6029 d878 400
Reposted fromwhatyouneed whatyouneed viagoszko goszko
18:35

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
18:34
18:32
8016 b294 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
18:30
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaszydera szydera
18:29
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl