Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

10:09
Ty zszyj mnie, a ja ciebie.
— Koniec Świata; Cynamon
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazapachsiana zapachsiana
10:09
7028 689c 400
Reposted fromMatalisman Matalisman viazapachsiana zapachsiana
10:09
09:11
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
09:11
1668 ee46 400
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaPoranny Poranny
09:09
6166 0c7d 400
Reposted fromyuras yuras viazapachsiana zapachsiana
09:09
0160 42c1 400
Reposted fromSkydelan Skydelan viazapachsiana zapachsiana

September 30 2017

12:52
6202 e33f

joshunf:

if a dancing pikachu doesn’t fit in with your blog you’re running the wrong kind of blog

Reposted fromlmn lmn viagdziejestola gdziejestola
12:52

September 28 2017

15:42
09:19
If you must die, sweetheart,
die knowing your life was my life's best part.
— K.Henson 'You'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viabanshe banshe
09:12
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPoranny Poranny
09:11

September 23 2017

21:52

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
21:51
6296 b2ad 400
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszydera szydera
21:51
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viaszydera szydera

September 06 2017

13:55
1817 93b0 400
Reposted fromlove-autumn love-autumn viawasteland wasteland
13:53
13:53
0849 72f7 400
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaPoranny Poranny

September 05 2017

22:57
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl