Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

13:34
13:33

June 26 2018

10:43
1093 98e6 400
Reposted fromesthrelle esthrelle viaftmo ftmo
10:43
Nie ukrywam, że zdarza mi się zamęczać samą siebie pytaniami - “Dlaczego wcześniej nie mogłam tego zrobić?”,
jednak zaraz przypomina mi się najbardziej prawdziwa odpowiedzieć
- “Skoro tego wcześniej tego nie zrobiłam to znaczy, że jednak nie mogłam”.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaftmo ftmo
10:43
8015 c87a 400
Reposted fromseaweed seaweed viaftmo ftmo
10:39
6167 4549 400
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viazapachsiana zapachsiana
10:38
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viazapachsiana zapachsiana

June 24 2018

11:38
6135 e15c 400
Reposted fromxpetqa xpetqa viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 03 2018

17:17
0319 b06b 400
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
17:15
If you come at four in the afternoon, I’ll begin to be happy by three. The closer it gets to four, the happier I’ll feel. By four, I’ll be all excited and worried; I’ll discover what it costs to be happy.
— Antoine de Saint-Exupéry, „The Little Prince”
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
17:13
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne. 
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
17:12

May 21 2018

11:54
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
11:53
2210 9007 400
Reposted frommartinif16 martinif16 viazapachsiana zapachsiana
11:53
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viazapachsiana zapachsiana
11:53
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
11:53
5315 3a55 400
Reposted frommagdenvja magdenvja viazapachsiana zapachsiana
11:53
2700 2787 400
Reposted from4777727772 4777727772 viazapachsiana zapachsiana
11:53
11:53
6919 672c 400
Anke Grunow
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl