Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

11:54
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
11:53
2210 9007 400
Reposted frommartinif16 martinif16 viazapachsiana zapachsiana
11:53
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viazapachsiana zapachsiana
11:53
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
11:53
5315 3a55 400
Reposted frommagdenvja magdenvja viazapachsiana zapachsiana
11:53
2700 2787 400
Reposted from4777727772 4777727772 viazapachsiana zapachsiana
11:53
11:53
6919 672c 400
Anke Grunow
Reposted fromPoranny Poranny

May 18 2018

10:53
Wiem, że jeszcze zatęsknię 
kiedy jesień nadejdzie
pewnie spojrzę na jej zdjęcie,
potem odłożę je na miejsce i usiądę na krześle.
— Stygmaty
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
10:53
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— Volantification
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
10:50
6907 895f 400
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaPoranny Poranny
10:47
1093 6dfb 400
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaPoranny Poranny
10:47
3484 a6dc 400

orbo-gifs:

Majestic slow motion chinchilla 

[video]

Reposted fromdominik dominik viaPoranny Poranny

March 27 2018

17:50
5104 6992 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
17:45
Jakoś taki jestem smutny chyba w sumie. Lubię się czasami powygłupiać, ale tak naprawdę to chyba jestem taki jakiś smutny. Nie chce mi się za bardzo śmiać. Z czego tu się śmiać? Co ma być takiego fajnego? Nie no, fajnie, generalnie jest fajnie, ale tak w ogóle to jak się tak pomyśli o tym wszystkim, co się dzieje i o tym, że człowiek jeszcze musi parę rzeczy zrobić w życiu to jakoś mnie to specjalnie nie zachęca.
— Robert Więckiewicz / uwielbiam go za to, naprawdę.
Reposted fromtwice twice viabanshe banshe
17:39
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viabanshe banshe
17:37

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted frombwana bwana viabanshe banshe
17:33
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viabanshe banshe
17:32
 Ktoś Cię krzywdzi, a Ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromlovvie lovvie viabanshe banshe
17:32
6461 4587 400
Reposted fromrichardth richardth viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl