Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

15:49
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viabanshe banshe
14:40
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viabanshe banshe
14:40
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viabanshe banshe
14:36
4521 8ca1 400
Reposted frommaliwa maliwa viaPoranny Poranny
14:36
3623 e89c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaparamour paramour
14:36
5953 b24f 400
Reposted fromPoranny Poranny
14:35
14:34
5003 5650 400
14:32
4873 e55f 400
Reposted fromteijakool teijakool viavol vol

March 13 2018

19:24
0195 6938 400
Reposted fromnutt nutt viavol vol
19:23
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viaNataly Nataly
19:22
Człowiek nigdy nie zna swojego serca. Zimą koło naszej jednostki prowadzono jeńców niemieckich. Szli przemarznięci, z podartymi kołdrami na głowie, w popalonych płaszczach. A mróz był taki, że ptaki spadały w locie. Zamarzały. W tej kolumnie jeńców szedł jakiś żołnierz... Chłopiec... Na twarzy zamarzały mu łzy... A ja wiozłam na taczkach chleb do stołówki. On nie może oderwać oczu od taczek, nie widzi mnie, tylko te taczki. Chleb... Chleb... Biorę jeden bochenek, odłamuję kawałek i daję Niemcowi. On bierze... Bierze i nie wierzy... Nie może uwierzyć... Nie wierzy!
Byłam szczęśliwa... Byłam szczęśliwa, że nie mogę nienawidzić. Sama się wtedy sobie dziwiłam.
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"
Reposted from1923 1923 viaatramentovva atramentovva

March 02 2018

21:57
0344 8b5a 400
Reposted fromem82 em82 viaparamour paramour

February 08 2018

23:45
4138 314d 400

thelingerielovely:

covered in roses

23:45
0513 17d5 400
23:41
2620 d7f3 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaM-M M-M

February 01 2018

12:38
5666 9d3d 400

humoristics:

Trends that made a comeback

12:37
1413 df01 400
Reposted fromsandy1918 sandy1918 viaszydera szydera
11:43

December 29 2017

16:28
7064 329f 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl