Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

11:30
11:30
11:30

April 26 2017

21:38
4609 4442 400
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viaMagnolia11 Magnolia11
21:37
4379 dbf9 400
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony
21:10
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska

April 21 2017

22:44
8316 8266 400
Reposted frompierdolony pierdolony viaatramentovva atramentovva
22:39
Co bym nie zrobił, to wraca.
22:37
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
22:36
6399 2213 400
Reposted fromLittleJack LittleJack
22:35
6391 4068 400

babeimgonnaleaveu:

David Bowie reads a book in his bed during a rare quiet moment in his suite at L’Hotel in Paris, 1976.

Reposted fromLittleJack LittleJack
22:33
6378 ed83 400

astralsilence:

Ian Curtis photographed by Rob Verhost

Reposted fromLittleJack LittleJack
22:33
Nie mogę jeść, nie mogę pracować, nie mogę spać, łez nie mogę powstrzymać i ciągłego myślenia o Tobie.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
22:33
Reposted fromtwice twice viaPoranny Poranny
22:28
8021 536b 400
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
22:28
6863 8788 400

wandmaximff:

Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore.

Reposted fromStarorchids Starorchids viabanshe banshe
22:20
Co bym nie zrobił, to wraca.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viabanshe banshe

April 19 2017

19:30
1138 f159 400
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaPoranny Poranny
19:30
8735 0b2e 400
Reposted fromvandalize vandalize viaPoranny Poranny
19:29
9786 4530 400
malo istotne
Reposted frompankamien pankamien viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl