Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2017

16:28
7064 329f 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix

December 22 2017

23:42
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind viaszydera szydera
23:41
6166 a9de 400
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaszydera szydera
23:40
1044 264e 400
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
23:40
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
23:40
23:39
Reposted fromFlau Flau viavol vol
23:35
7272 7339 400
Reposted fromkelu kelu viavol vol
23:34
http://33.media.tumblr.com/4861614669f958eee6b6d8d9da2e3920/tumblr_ni0j7bHgn21qhaqvxo1_500.gif
http://38.media.tumblr.com/2f40028603de7e01f5c20069fce3fc86/tumblr_ni0j7bHgn21qhaqvxo2_500.gif
Want.
Reposted fromjaskier jaskier viavol vol
23:33
23:33
6787 c3c6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparamour paramour
23:31
0024 8365 400
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
23:30
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
23:30
Brak towarzystwa żyjących nieuchronnie sprowadza obecność istot, które nie są już lub nigdy nie były żyjącymi.
— Howard Phillips Lovecraft – Bestia w jaskini i inne opowiadania
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

December 21 2017

21:25
8470 8d54 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparamour paramour

December 19 2017

20:15
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
19:49
8092 e203 400
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaszydera szydera
19:48
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viaszydera szydera

December 17 2017

22:47
6065 2436 400
Reposted fromlaters laters viazapachsiana zapachsiana
22:46
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl