Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

22:54
Reposted fromshakeme shakeme viabanshe banshe

April 06 2017

13:17
13:17
4196 ff37 400
13:16
4375 84d9 400
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny
13:16
4567 7518 400
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabanshe banshe
13:15
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— M.Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
13:14
8460 aa24 400
Reposted fromcatplant catplant viabanshe banshe
13:12
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
13:02
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viagoszko goszko
12:58
My deplorable mania for analysis exhausts me. I doubt everything, even my doubt.
Gustave Flaubert, from a letter to Louise Colet, The Letters of Gustave Flaubert: 1830-1857 (Belknap Press, 1990)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
12:57
8359 caad 400
“She doesn’t say I love you like a normal person. Instead, she’ll laugh, shake her head, give you a little smile, and say You’re an idiot. If she tells you you’re an idiot, you’re a lucky man.”
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
12:56
3863 65b7 400
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
12:55
8539 fb80 400
Reposted frommythicgeek mythicgeek viaszydera szydera
12:32

April 05 2017

20:52
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
Reposted frommy-little-world my-little-world viaszydera szydera
20:51
20:51
0791 073b 400
Reposted fromverdantforce verdantforce viaszydera szydera
20:51
o jedną osobę jest mi 
za mało w pustym pokoju 
— Władysław Broniewski
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaszydera szydera

April 01 2017

15:23
15:21

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl