Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

20:03
9843 f551 400
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaPoranny Poranny
20:03
5396 098a 400
Reposted fromreycio reycio viaClary Clary
09:42
4405 7bf2 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viabanshe banshe
09:42
6473 bc7c 400
Reposted fromPoranny Poranny viabanshe banshe

June 24 2017

11:22
4473 8eb5 400
Reposted fromczajnikq czajnikq viabanshe banshe

June 20 2017

20:08
Dotknęło mnie to w weekend. Nie, żebym nie wiedział tego wcześniej. Teraz ta myśl nabrała wyraźnego kształtu, skrystalizowała się. Ludzie mnie nie znają, jestem dla nich zagadką (a może po prostu to sobie wmawiam?). Nie bardzo wiedzą jak się przy mnie zachować, trochę im głupio, trochę nieśmiało, nie mogą być pewni w 100% mojej reakcji. Nawet na blachy temat. Nie wiedzą co lubię, co myślę, na co mam ochotę. Nie potrafią odczytać czy coś mi przeszkadza, irytuje, czy odpowiada. Chyba nie mogę powiedzieć o nikim przyjaciel, bo nie mam zbudowanej definicji tego słowa. Ludzie są, potem ich nie ma, ja milczę, oni milczą. Nie znaczy to, że nie jest mi czasem z tego powodu przykro. Ciekawe czy im czasem jest z powodu tego milczenia przykro? Jedyne słowa opisujące coś na kształt przyjaciela to. Ktoś kto jest i będzie, nawet jeśli czasem znika. Ktoś kto rozumie.
— Właśnie odniosłem wrażenie, że mnie jednak nie znasz. Ciebie pewnie także nie znam.
Reposted fromPoranny Poranny
15:27
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat viaszydera szydera
15:27
3685 3bee 400
Reposted fromwyczes wyczes viaszydera szydera
15:23
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
15:21
7991 eac2 400
Reposted fromwronia wronia viazapachsiana zapachsiana
15:20
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viazapachsiana zapachsiana
15:19
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viazapachsiana zapachsiana
10:59
1265 0674 400
Reposted fromtwice twice viawalkmen walkmen
10:58
2633 f644 400

serious:

your name still echoes in my head

10:58
10:57
7387 ef0c 400
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
10:56
Nic bowiem nie zraża mężczyzn do nas tak, jak wrodzony nieporządek i brak dbałości o własną osobę...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
10:56
Be strong. Live honorably and with dignity. When you don't think you can, hold on.
— James Frey
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
10:56
5684 0755
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana

June 19 2017

19:53
3796 91b6 400
you will gain 50 windows xp
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl