Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

10:40
1355 37f5 400
Reposted frommirkkuz mirkkuz viawasteland wasteland
10:40
2525 0bd6 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viawasteland wasteland
10:40
7817 ed57 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
10:39
2787 13ba 400
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaPoranny Poranny

June 03 2017

13:54
8327 73e5 400
Reposted fromtranswizja transwizja viagoszko goszko
13:41
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
13:41
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
12:27
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viagoszko goszko
12:27

peri-dont:

I hate when you’re like “wow nothing is exciting anymore” and someone pipes up like “it’s called growing up” actually deborah, it’s called major depressive disorder but thanks for your input

Reposted fromhorrified horrified viagoszko goszko

June 02 2017

15:31
9981 86d3 400
I dare you
Reposted frompiehus piehus viaredshadow redshadow
14:31
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viabanshe banshe
14:28
0184 4ef0 400
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaredshadow redshadow
14:28
4051 bfb5 400
Reposted fromdzulajj dzulajj viaredshadow redshadow

May 25 2017

23:02
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted frompassionative passionative viaiamanartist iamanartist

May 02 2017

11:30
11:30
11:30

April 26 2017

21:38
4609 4442 400
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viaMagnolia11 Magnolia11
21:37
4379 dbf9 400
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony
21:10
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl