Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

21:50
4836 c238 400
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
21:50
4834 969c 400
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
21:50
8585 ef20 400
karpiński.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabanshe banshe
21:49
Bardziej lubimy podobnych do nas, bardziej im też ufamy.
— George Boeree
Reposted fromflesz flesz viabanshe banshe
21:48
4781 4d6a 400
Reposted fromkjuik kjuik viabanshe banshe
21:47
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viabanshe banshe
21:47
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabanshe banshe
21:47
3696 7606 400
Reposted fromoutoflove outoflove viabanshe banshe
21:43
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viabanshe banshe
21:42
4799 ed5d 400
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
21:41
3285 c615 400
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera
21:41
7830 9733 400
Reposted fromkatsiu katsiu viaszydera szydera
21:40
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaszydera szydera
15:45
2677 3849 400
Thanks, Monica!
Reposted fromdianazet dianazet viaszydera szydera
12:06
5450 901d 400
Reposted fromhimym himym viaszydera szydera
12:06
3858 6d96 400
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera

July 26 2017

18:56
Niby lipiec, a w sercu listopad...
— otóż to...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
18:55
6139 2eac 400
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
18:51
Reposted frommayamar mayamar viaszydera szydera
18:50
1607 aefa 400
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl