Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

18:55
6139 2eac 400
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
18:51
Reposted frommayamar mayamar viaszydera szydera
18:50
1607 aefa 400
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 07 2017

15:53
15:53
15:53
3703 fcc6 400
Reposted frommorela morela viadancingwithaghost dancingwithaghost
15:06
5450 901d 400
Reposted fromhimym himym viadancingwithaghost dancingwithaghost
15:05
3685 3bee 400
Reposted fromwyczes wyczes viadancingwithaghost dancingwithaghost
15:04
4247 1294 400
Nowy Świetlicki, Jeden.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viazmora zmora
15:04
9425 3352 400
Reposted fromexistential existential viaPoranny Poranny

July 05 2017

12:09

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
12:08
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaPoranny Poranny
11:46
2249 cc2b 400
Reposted fromposzum poszum viabanshe banshe
11:45
0563 f627 400
Reposted fromgdybam gdybam viabanshe banshe
10:40
6500 c9b7 400
Reposted fromnosiemka nosiemka viabanshe banshe

July 04 2017

19:29
0685 9e76 400
Reposted fromoutline outline viabanshe banshe
19:28
2978 1754 400
Reposted frombanitka banitka viabanshe banshe

July 01 2017

20:32
7336 1a07 400
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszydera szydera
20:31
1624 29bd 400
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
20:31
8463 a4e1 400
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl