Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

16:23
Zbliża się koniec lata. Chce mi się trochę płakać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazmora zmora
16:22
1251 445b 400
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.

August 20 2017

20:44
3255 8b9c 400
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viagoszko goszko
20:43
3214 210f 400
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianataliablus nataliablus
20:43
20:38
5491 e61c 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
20:37
7355 6a2c 400

Nigdy nie czułam, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
20:36
20:35
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty

August 15 2017

20:21
2618 0546 400
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaftmo ftmo
20:20

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaczarnemajtki czarnemajtki

August 21 2017

16:22
1251 445b 400
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.

August 20 2017

20:44
3255 8b9c 400
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viagoszko goszko
20:43
3214 210f 400
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianataliablus nataliablus
20:43
20:38
5491 e61c 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
20:37
7355 6a2c 400

Nigdy nie czułam, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
20:36
20:35
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty

August 15 2017

20:21
2618 0546 400
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaftmo ftmo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl