Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

22:54
1239 94f5 400

fle-e-away:

Skammen, Ingmar Bergman,1968

Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall
22:51
4298 5974 400

sophieharristaylor:

Keaton Henson, London, November 2013

Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall
22:51
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viawonderwall wonderwall
22:49
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viabanshe banshe
22:49
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viabanshe banshe
22:49
Reposted fromsilence89 silence89 viabanshe banshe
22:48
9155 f8c0 400
Reposted frommatwin matwin viabanshe banshe
22:44
3151 6377 400
Reposted frompeper peper viabanshe banshe
22:42
5392 8407 400
Reposted fromoll oll viaPoranny Poranny

August 21 2017

16:23
Zbliża się koniec lata. Chce mi się trochę płakać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazmora zmora
16:22
1251 445b 400
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.

August 20 2017

20:44
3255 8b9c 400
20:43
3214 210f 400
Reposted fromjohnkeats johnkeats vianfading nfading
20:43
20:38
5491 e61c 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
20:37
7355 6a2c 400

Nigdy nie czułam, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
20:36
20:35
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty

August 15 2017

20:21
2618 0546 400
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaftmo ftmo
20:20

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl