Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

13:02
0500 c31d 400
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
13:00
13:00
9896 bafd 400
Reposted fromflamiekitten flamiekitten viascorpix scorpix
12:57
2494 e626 400

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
12:57
12:57
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny
12:56
7215 547c 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
12:56
Miałem znajomych, którzy mieli kota, dajmy na to, Pumę. Twierdzili, że kochają Pumę nad życie, że jest najcudowniejszym kotem pod słońcem, coś najwspanialszego. Trudno może porównywać zobowiązanie wobec zwierzęcia do zobowiązania wobec człowieka, ale puenta jest taka, że w pewnym momencie Puma się pochorowała i wylądowała u mnie. Znajomi już jej nie chcieli. Brałem ją czasami pod gardło i mówiłem jej tak: "No i co się, kotku, liczy? Miłość się liczy? Guzik! Odpowiedzialność się liczy. No więc ja biorę za ciebie odpowiedzialność i obiecuję ci, że będę o ciebie dbał do twojej śmierci, a czy ja cię kocham, czy nie kocham, lubię, nie lubię, to jest już sprawa drugorzędna".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaPoranny Poranny
12:54
7311 abb9 400

October 11 2018

13:34
13:33

June 26 2018

10:43
1093 98e6 400
Reposted fromesthrelle esthrelle viaftmo ftmo
10:43
Nie ukrywam, że zdarza mi się zamęczać samą siebie pytaniami - “Dlaczego wcześniej nie mogłam tego zrobić?”,
jednak zaraz przypomina mi się najbardziej prawdziwa odpowiedzieć
- “Skoro tego wcześniej tego nie zrobiłam to znaczy, że jednak nie mogłam”.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaftmo ftmo
10:43
8015 c87a 400
Reposted fromseaweed seaweed viaftmo ftmo
10:39
6167 4549 400
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viazapachsiana zapachsiana
10:38
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viazapachsiana zapachsiana

June 24 2018

11:38
6135 e15c 400
Reposted fromxpetqa xpetqa viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 03 2018

17:17
0319 b06b 400
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
17:15
If you come at four in the afternoon, I’ll begin to be happy by three. The closer it gets to four, the happier I’ll feel. By four, I’ll be all excited and worried; I’ll discover what it costs to be happy.
— Antoine de Saint-Exupéry, „The Little Prince”
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
17:13
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne. 
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl