Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2020

21:59
7428 ba90 400
21:59
Choćby wszyscy postanowili, że nie, wiosna i tak przyjdzie.
— Věroslav Mertl

March 24 2020

23:59
The Rising
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II viacomet comet

February 08 2020

17:22
0246 4ec4 400
17:22

Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?

— Wojciech Tochman
Reposted fromaleander aleander vianowelovestory nowelovestory
17:21
9559 d331 400
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianowelovestory nowelovestory
17:21
0175 27c4 400
17:20
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vianowelovestory nowelovestory
16:45
Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
16:45
1576 5059 400
Reposted fromkirstenow kirstenow vianowelovestory nowelovestory
16:44
1913 d747 400
Joker, T. Phillips (2019)
Reposted frommovieguy movieguy viailovemovies ilovemovies
16:44
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczarnemajtki czarnemajtki
16:43

December 22 2019

23:20
Zdarzają się ludzie, którzy ze swej natury są pozerami. Kiedy jednak ich poza jest atrakcyjna, wtedy zaczynamy ich ubóstwiać, kochać się w nich i fascynować nimi.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
23:20
22:43
22:40
1023 2e2a 400
22:40
22:39
22:39
0949 68fc 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...