Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2019

23:20
Zdarzają się ludzie, którzy ze swej natury są pozerami. Kiedy jednak ich poza jest atrakcyjna, wtedy zaczynamy ich ubóstwiać, kochać się w nich i fascynować nimi.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommhsa mhsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
23:20
22:43
6397 5b69 400
22:40
1023 2e2a 400
22:40
22:39
22:39
0949 68fc 400
22:37
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
22:36
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:35
22:33

"Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół."

Jakub Żulczyk

22:31
22:31
22:31
22:31
22:30
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:30
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
22:29
Rok 2016 był rokiem cierpienia. Rok 2017 rokiem próby. Rok 2018 rokiem pustki. Rok 2019 rokiem stagnacji. Chciałabym, żeby rok 2020 był rokiem walki.
— ja i moje cztery lata.
22:28
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl